หมั่นโถวแม่ล้วน… สไตล์มันส์ มันส์ อร่อยล้ำนำสมัย

หมั่นโถวแม่ล้วน…หอมอร่อยไม่เหมือนใคร…จนขึ้นชื่อเป็นของดี..ของอร่อยจังหวัดนครปฐม มานานกว่า 40 ปี หมั่นโถวแม่ล้วนเป็นสูตรดั้งเดิมจากซัวเถา ประเทศจีนที่อาม่าของแม่ล้วน “นงลักษณ์ วิกยานนท์”  นำมาสอนแม่ล้วนซึ่งชื่นชอบการทำขนมมาก และช่วยแม่ทำขนมตั้งแต่เด็ก ทำให้แม่ล้วนมีฝีมือในการทำขนมต่างๆ ตามที่ได้สืบทอดวิชามาจากอาม่าและได้พัฒนาฝีมือตัวเองต่อยอดเรื่อยมา ทำให้ในปี 2525 แม่ล้วนได้ทำหมั่นโถวขายเป็นอาชีพเสริม แต่ขายเฉพาะวันพระไทยและพระจีนที่ตลาดโอเดียน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ความพิเศษของหมั่นโถวแม่ล้วน คือ

Read more